Wij Zorgen Voor Verantwoorde Op- En Overslag Van Bulkgoederen Die Bijdragen Aan De Wereld Van Morgen

 • Uitdragen van het milieu- en veiligheidsbeleid met dezelfde prioriteit als enig andere bedrijfsactiviteit binnen de organisatie.
 • Actief bijdragen aan de verbetering van de werkomgeving evenals mogelijkheden om het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te reduceren.
 • Naleven van de geldende wet- en regelgeving en toepassen van geschikte alternatieve standaarden indien de wetgeving niet toereikend is.
 • Beperken van de invloed van onze activiteiten op mens en milieu door het toepassen van de juiste procedures bij de bouw, de wijziging of het onderhoud van een installatie.
 • Creëren van een gezonde en veilige werkomgeving door de bouw van geschikte voorzieningen en het beschikbaar stellen van adequate beschermingsmiddelen.
 • Borgen van de randvoorwaarden voor een veilige werkomgeving door het aanbieden van functiegerichte opleidingen en trainingen, ondersteund met interne normen, procedures en instructies.
 • Medewerkers in staat stellen om gevaarlijke werkzaamheden te staken en potentieel onveilige of levensbedreigende situaties te rapporteren.
 • Reduceren van veiligheidsrisico’s door adequate maatregelen te treffen bij gevaarlijke situaties en onveilige handelingen.
 • Minimaliseren van de potentieel negatieve gevolgen van een calamiteit door snel en efficiënt te reageren op een noodsituatie.
 • Heldere communicatie over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, noodzakelijk voor een goede uitvoering van het HSSE beleid op alle niveaus van de bedrijfsvoering.
 • Beperken van de milieu-footprint door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen en energie en bewust om te gaan met activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
 • Continu verbeteren van de prestaties op het gebied van milieu en veiligheid door deze te meten en doelen te stellen.
 • Streven naar een open en eerlijke communicatie met interne en externe stakeholders en voldoende aandacht besteden aan klachten en de correcte afhandeling daarvan.

EMO | bulk for life