Wij Zorgen Voor Verantwoorde Op- En Overslag Van Bulkgoederen Die Bijdragen Aan De Wereld Van Morgen

VEILIG IN – VEILIG UIT

We stellen de gezondheid en veiligheid van mensen boven alles en doen ons uiterste best om schadelijke gevolgen voor onze omgeving te voorkomen. Ons doel is dat iedereen die voor en met ons werkt aan het einde van de werkdag veilig naar huis gaat.
We verwachten dat iedereen daaraan bijdraagt.

  1.  We geven prioriteit aan gezondheid en veiligheid, en plannen een veilige uitvoering van ons dagelijks werk.
  2. Iedereen kan en moet onveilig werk per direct stopzetten.
  3. Het management op alle niveaus is verantwoordelijk voor veiligheid en geeft het goede voorbeeld.
  4. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. We moedigen iedereen aan om zich uit te spreken en zorgen over veiligheid te delen.
  5. We onderzoeken alle incidenten, ondernemen passende actie en delen leerpunten binnen de organisatie.
  6. We zorgen ervoor dat mensen de kennis en middelen hebben om veilig te werken en we delen de beste werkwijzen.
  7. We kennen en begrijpen onze gezondheids- en veiligheidsrisico's en nemen alle vereiste maatregelen.
  8. Veilig gedrag wordt herkend, erkend en gewaardeerd.
  9. We zijn voorbereid op calamiteiten, reageren adequaat en voorkomen escalatie.

EMO | bulk for life