Wij vormen een belangrijke schakel in de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Dat is waarom we naar ons werk komen en dat is wat we doen. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving. Dit wordt ondersteund door onze focus op veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen.

EMO is ISPS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA en VCH gecertificeerd.

HSSE Beleid

Voor EMO is goed beleid op het gebied van Health, Safety, Security en Environment een cruciale sleutel tot succes. Het voorkomen van ongelukken en incidenten is integraal onderdeel van onze kernwaarden. Dit brengen we proactief in de praktijk met zowel eigen medewerkers als de aannemers die op locatie voor ons werken. Wij zijn van mening dat je ongevallen en letsel kunt voorkomen. Ons doel is dan ook nul incidenten. We zijn ons zeer bewust van onze omgeving en willen koploper zijn in een cultuur van veiligheid en uitmuntende bedrijfsprestaties. 

Daarom gebruiken we strikte normen en procedures voor het managen van HSSE. We zorgen ervoor dat dat iedereen die bij ons werkt begrijpt wat onze verwachtingen hierin zijn. Wij zullen minstens voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en deze waar mogelijk overtreffen. We streven naar verankering van de best beschikbare techniek in onze bedrijfsvoering. Daarvoor hebben we een speciale HSSE-commissie ingesteld. Lees hier ons Health & Safety Visie en Principes.

OPERATIONEEL PROFESSIONALISME

We hebben ambitieuze doelstellingen gesteld om onze operaties te blijven verbeteren. Wij zijn vastbesloten uit te blinken in een diepgewortelde cultuur van veiligheid en operationeel professionalisme. Het betekent ook respect voor de natuur door ons milieu te beschermen, afval te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen creëren we een werkplek met constante aandacht voor milieu, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid.

Reduceren van onze emissies

Stof. Niemand zit erop te wachten, en wij ook niet. We doen er dan ook alles aan om stofoverlast te voorkomen. Dat betekent niet alleen dat we volledig voldoen aan onze verplichtingen zoals ze in de vergunning zijn opgenomen, maar nog veel meer. Naast de maatregelen die wij treffen, beschikken we over een uitgebreid stofmeetnetwerk die zorgt voor 24/7 monitoring van ons terrein en onze omgeving. Stof dat bij het lossen en laden van de lading vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk.

Geluid. De Maasvlakte is één van de meest intensief gebruikte industriegebieden van Nederland. Daarmee is het een bron van geluid en kan er geluidshinder ontstaan. Ook bij EMO wordt geluid geproduceerd. EMO is zich bewust van de eventuele overlast die dit met mogelijk zich meebrengt. Een van de voornaamste bronnen van geluid zijn de rollers die het transportbandsysteem ondersteunen. Daarom hebben we deze vervangen voor een ander type. De geluidsproductie is daardoor met een factor drie verminderd.

Bij onze (nieuwbouw)projecten heeft het verder reduceren van stof en geluid altijd een belangrijke rol.

Water. EMO maakt gebruik van een gesloten watersysteem. Regen- en sproeiwater wordt opgevangen en komt in een bassin terecht waar dit gefilterd wordt en hergebruikt wordt om wegen te sproeien als een van onze stofbeheersingsmaatregelen. Drinkwater wordt zodoende niet onnodig verbruikt en we verkleinen zo onze ecologische voetafdruk.

Klimaat doelstellingen

Wij hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Deze vertalen zich in de elektrificatie van de productiemiddelen en de inkoop van groene stroom. Daarnaast kan in de toekomst walstroom een belangrijke bijdrage leveren om de uitstoot van schepen aan onze kades te reduceren.

 Ook ons productportfolio gaat veranderen. Duitsland en Nederland hebben beide het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Beide landen hebben concrete plannen of zelfs wetten om het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie af te bouwen. In Nederland mogen kolen vanaf 2030 niet meer gebruikt worden in elektriciteitscentrales. In Duitsland is het plaatje wat complexer. Daar is besloten ook te stoppen met kernenergie en de zeer milieubelastende bruinkool via een vast schema uit te faseren. Deels parallel daaraan worden kolencentrales uit productie genomen. Uiterlijk 2038 moet deze ‘Kohleausstieg’ afgerond zijn.

 Als essentiële dienstverlener is het onze plicht onze klanten te steunen en onze bijdrage te leveren aan het veiligstellen van de energievoorziening in Europa, vooral in moeilijke tijden als deze. Wij doen er met inachtneming van de huidige sancties alles aan om de grondstoffenvoorziening voor onze klanten in heel Europa veilig te blijven stellen.

EMO | bulk for life