Skip to main content
All Posts By

Mario Olivier

Jan de Wit benoemd als Algemeen Directeur van EMO

By Algemeen
 
De Raad van Bestuur van HES International is verheugd te kunnen aankondigen dat de heer Jan de Wit per 22 juni 2021 is benoemd als Algemeen Directeur van EMO B.V.

De heer De Wit beschikt over zeer ruime ervaring waaronder meer dan 30 jaar in de dry bulk sector. Naast zijn huidige rol als Algemeen Directeur van EBS, een 100% HES International deelneming, heeft hij vele jaren als Operations Manager gewerkt bij EMO. Gedurende de afgelopen 5 jaar is de strategische focus bij EBS verstevigd en onlangs is daar wederom een multifunctionele vlakloods in gebruik genomen waardoor de bestaande gesloten opslagcapaciteit is gestegen naar een indrukwekkende 700.000 m3. Hiermee wordt de positie van EBS als marktleider voor de gesloten opslag van dry bulk producten in de haven van Rotterdam verder verstevigd.

Bij EMO ligt de focus op het verder verstevigen van de positie als een van de grootste en meest moderne dry bulkbedrijven in Europa. Vooralsnog zal de heer De Wit het directeurschap van beide vennootschappen combineren.
De heer Daan Vos, CEO van HES International, zegt: “We zijn verheugd de benoeming van de heer De Wit aan te kunnen kondigen zodat hij EMO door de volgende fase van ontwikkeling kan leiden. Hij beschikt over sterke leiderschapskwaliteiten en een zeer ruime ervaring die hij over een lange carrière in de dry bulk sector heeft opgebouwd. De heer De Wit zal samen met het EMO team en de Raad van Bestuur van HES International verder bouwen aan de positie van EMO als leidende droge bulk terminal van Europa met focus op lange termijn, duurzame groei via de uitbreiding van het huidige productportfolio en het aanbieden van klant specifieke oplossingen voor bestaande klanten. HES past haar portfolio aan aan de vraag vanuit de markt. Als een van de grootste investeerders in haveninfrastructuur Noordwest Europa ontwikkelt HES zich tot het meest vooraanstaand haven infrastructuurbedrijf voor dry- en liquid bulkproducten in Europa.”
De Raad van Bestuur van HES International is verheugd te kunnen aankondigen dat de heer Jan de Wit per 22 juni 2021 is benoemd als Algemeen Directeur van EMO B.V.

Over HES International
Bijdragen aan de wereld van morgen, dat is wat we bij HES doen. Wij vormen een belangrijke schakel in
de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Onze 1350 professionele medewerkers zorgen ervoor dat veel verschillende bulkgoederen 24/7 veilig worden op- en overgeslagen voor onze klanten uit alle hoeken van de wereld.

Wij streven duurzame groei na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Wij investeren fors in de groei voor de op- en overslag van Agribulk & Mineralen en het uitbreiden van onze liquid bulk portfolio inclusief de procesindustrie. Onze sterke focus op aangrenzende mogelijkheden richten zich specifiek op de kansen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals waterstof, chemische recycling en gekoelde gassen. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving in de landen waarin we werkzaam zijn. Dit wordt ondersteund door onze focus op veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen.

Het hoofdkantoor van HES International is gevestigd in Rotterdam. Al sinds 1908 groeien wij mee met de wensen van onze klanten en de steeds veranderende samenleving. Macquarie Infrastructure and Real Assets, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en West Street Infrastructure Partners III, beheerd door Merchant Banking Division van Goldman Sachs, hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit.

Meer informatie
www.hesinternational.eu
of Esther Erkelens, Manager Corporate Communications e.erkelens@hesinternational.eu

EMO op stoom met revisie milieuvergunning

By Algemeen

Rotterdam, 5 maart 2021Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., gevestigd op de Maasvlakte, werkt sinds een aantal maanden hard aan de aanvraag voor een revisie van de milieuvergunning. Een revisie is een update van de huidige bestaande vergunning die door het bedrijf vrijwillig wordt aangevraagd. EMO heeft tweewekelijks overleg met DCMR om de voortgang van de aanvraag te kunnen waarborgen. Dat is nodig omdat DCMR een belangrijke rol speelt bij het bepalen van  de informatie die nodig is om de aanvraag snel te kunnen beoordelen. We maken vaart omdat EMO ernaar streeft om voor het einde van dit jaar een revisie van de huidige vergunning afgerond te hebben.

Dat zou dan bijzonder snel zijn. Normaliter kost een revisie proces twee tot drie jaar. De revisievergunning-procedure bij overslagbedrijf EECV die in 2018 werd afgesloten, duurde ruim twee jaar.

Aanleiding revisievergunning
De aanleiding voor de aanvraag ligt niet in het feit dat vergunningen verouderd zijn. De bestaande vergunning is in de loop der jaren steeds in overleg met DCMR weer aangevuld en de werkzaamheden vinden vandaag de dag plaats met zorgvuldig gebruik van de nieuwste technieken. Door de vele aanvullingen en veranderingen in de wetgeving, ontstaat evenwel behoefte aan een nieuwe ordentelijke vergunning.

Indienen ontvankelijke aanvraag
Een revisie van de milieuvergunning bestaat uit diverse onderdelen zoals het beheersen van stof, allerhande emissies en energieverbruik. Voordat het indienen van een ontvankelijke aanvraag kan gebeuren moeten diverse onderzoeken plaatsvinden door onafhankelijke instanties. Op deze manier komt er een kwalitatief goede ontvankelijke aanvraag met duidelijke en realistische voorschriften die tot vooruitstrevende oplossingen voor het reduceren van stofoverlast leiden. Het indienen van de ontvankelijke aanvraag kan pas gebeuren als alle onderzoeken zijn afgerond. EMO heeft extra ondersteuning ingehuurd en streeft er nog steeds naar om voor het eind van het jaar de revisie van de vergunning afgerond te hebben, maar is daarbij ook afhankelijk van andere partijen, belanghebbenden en ontwikkelingen.

Ambtshalve wijziging
Eén van die ontwikkelingen die negatieve impact heeft op de planning voor de revisievergunning, is het recentelijk opleggen van een ambtshalve wijziging door DCMR tijdens het revisie traject. Er wordt reeds met alle macht gewerkt via een actuele vergunning, er is een extra plan van aanpak in uitvoering dat is goedgekeurd door DCMR, en er is aan het eind van het jaar hopelijk een afgerond revisie traject. Daarnaast geeft het bestaande versterkte inspectieregime van DCMR ook geen aanleiding voor nadere maatregelen. Voor EMO ligt de focus op een kwalitatief goede ontvankelijke aanvraag met duidelijke en haalbare voorschriften die tot vooruitstrevende oplossingen voor het reduceren van stofoverlast leiden. Wij zijn van mening dat het voorspoedig doorlopen van de revisievergunning-procedure daarvoor de meest aangewezen weg is. Het nu (tussendoor) doorlopen van een procedure voor een ambtshalve wijziging van de huidige vergunning is daarmee in strijd.

Plan van Aanpak effectief
EMO past de beste technologie toe om stofverspreiding op de terminal te voorkomen; een recent uitgebreid stofmeetnet voorzien van de nieuwste software, sproeiwagens en sproei-installaties op lopende banden en bij het laden en lossen, opgeslagen hopen worden afgedekt met een laag pulp. Deze maatregelen staan reeds in de huidige vergunning en voldoen aan alle eisen van deze tijd. Naast de vergunning is er met DCMR en de wethouder een Plan van Aanpak afgestemd met daarin diverse maatregelen die zich richten op het verder terugdringen van de stofemissie. Alle maatregelen in dit plan van Aanpak zijn al in uitvoering en EMO heeft vanaf oktober 2020 geen klachten meer ontvangen over stof. Dat geeft vertrouwen dat de maatregelen effectief zijn.

EMO blijft echter zoeken naar verbeteringen. Naast alle maatregelen op het terrein is het bestaande stofmeetnet uitgebreid met een extra punt in Hoek van Holland en op de landtong tussen Europoort en Hoek van Holland. Recent is een proef verlengd met een radardetectiesysteem om te kunnen waarnemen waar stof vrijkomt en wat er zich in de lucht aan materiaal bevindt op de EMO-terminal en daarbuiten. Ook andere bronnen van stof en andere materialen dan stof kunnen hiermee worden gedetecteerd

EMO
EMO is de logistieke dienstverlener voor droge bulklading van en voor Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. EMO doet dit voor klanten in de staalindustrie, siliciumindustrie en energiesector. Bij EMO zorgen zo’n 340 collega’s 24/7 voor een veilige en efficiënte opslag van die producten die we allemaal gebruiken in ons dagelijkse leven. Die mooie Erasmusbrug in Rotterdam, de windmolens, de auto waar je in rijdt… Grote kans dat de ijzererts en kolen daarvoor via EMO zijn vervoerd. Net als het silicium dat voor het maken van zonnepanelen wordt gebruikt. Zelfs in je tandpasta en je stopcontact om je elektrische tandenborstel op te laden, kun je het terug vinden. Rotterdam is een belangrijke hub voor het Europese achterland. De droge bulk lading vindt voor bijna 80% hun weg via het spoor en het water naar het Duitse achterland. EMO is onderdeel van HES International.

Noot voor de redactie: voor meer informatie: www.emo.nl of
Esther Erkelens – Manager Corporate Communications e.erkelens@hesinternational.eu

EMO start aanvraag revisie milieuvergunning

By Algemeen

Rotterdam, 12 januari 2021Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., gevestigd op de Maasvlakte, heeft op 17 december 2020 met de milieudienst DCMR definitieve afspraken gemaakt voor het proces van de revisie van de milieuvergunning. Daarna is snel gestart met de voorbereiding teneinde eind 2021 tot een nieuwe vergunning voor EMO te kunnen komen.

Dat zou dan nog bijzonder snel zijn omdat normaliter het revisie proces twee tot drie jaar kost. De vergunningprocedure bij overslagbedrijf EECV dat in 2018 werd afgesloten, duurde ruim twee jaar.

Een vergunning moet altijd door het betrokken bedrijf zelf worden aangevraagd. EMO kondigde half oktober aan dat er een revisie vergunning zou worden aangevraagd en is direct gestart met de voorbereidingen hiertoe. Half december zijn de afspraken met DCMR definitief vastgelegd. Een revisie van een vergunning is een omvangrijk en intensief traject dat zorgvuldig moet gebeuren en waarbij verschillende partijen zijn betrokken.

Aanleiding
De aanleiding voor de aanvraag ligt niet in het feit dat vergunningen verouderd zijn. De bestaande vergunning is in de loop der jaren steeds in overleg met DCMR weer aangevuld en de werkzaamheden vinden vandaag de dag plaats met zorgvuldig gebruik van de nieuwste technieken. Door de vele aanvullingen en veranderingen in de wetgeving, ontstaat evenwel behoefte aan een nieuwe ordentelijke vergunning.

Vergunning en hinder voorkomen
Bijna ieder bedrijf in de haven mag op basis van de verleende vergunning een bepaalde uitstoot hebben of dit nu lawaai, stof, roet, geur of licht is. Dat is ook bij de op- en overslag van droge bulkproducten het geval. De inzet van EMO is echter altijd om dit tot een minimum te beperken. We blijven altijd alert op nieuwe ontwikkelingen en technologieën die we kunnen toepassen om onze uitstoot verder te beperken.

EMO past de beste technologie toe om stofverspreiding op de terminal te voorkomen; een recent uitgebreid stofmeetnet voorzien van de nieuwste software, sproeiwagens en sproei-installaties op lopende banden en bij het laden en lossen, opgeslagen hopen worden afgedekt met een laag pulp. En sinds kort wordt een proef uitgevoerd met een radardetectiesysteem om te kunnen waarnemen waar stof vrijkomt en wat er zich in de lucht aan materiaal bevindt op de EMO-terminal en daarbuiten. Ook ander materiaal dan stof kan worden gedetecteerd.

EMO
EMO is de logistieke dienstverlener voor droge bulklading van en voor Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. EMO doet dit voor klanten in de staalindustrie, siliciumindustrie en energiesector. Bij EMO zorgen zo’n 340 collega’s 24/7 voor een veilige en efficiënte opslag van die producten die we allemaal gebruiken in ons dagelijkse leven. Die mooie Erasmusbrug in Rotterdam, de windmolens, de auto waar je in rijdt… Grote kans dat de ijzererts en kolen daarvoor via EMO zijn vervoerd. Net als het silicium dat voor het maken van zonnepanelen wordt gebruikt. Zelfs in je tandpasta en je stopcontact om je elektrische tandenborstel op te laden, kun je het terug vinden. Rotterdam is een belangrijke hub voor het Europese achterland. De droge bulk lading vindt voor bijna 80% hun weg via het spoor en het water naar het Duitse achterland. EMO is onderdeel van HES International

Noot voor de redactie: voor meer informatie: www.emo.nl of Esther Erkelens – Manager Corporate Communications e.erkelens@hesinternational.eu

Zaterdag 9 september EMO Open

By Algemeen
 

EMO Open, dé gelegenheid om op een informele en gezellige manier een kijkje te nemen in de wereld die achter de prachtige veelkleurige bergen schuil gaat. Tijdens EMO Open kan iedereen kennis maken met al het moois dat het bruisende haventerrein te bieden heeft.

Toegang is gratis, maar registreren is verplicht! Inschrijven kan via www.open.emo.nl