Skip to main content

EMO start aanvraag revisie milieuvergunning

By 13 januari 2021Algemeen

Rotterdam, 12 januari 2021Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., gevestigd op de Maasvlakte, heeft op 17 december 2020 met de milieudienst DCMR definitieve afspraken gemaakt voor het proces van de revisie van de milieuvergunning. Daarna is snel gestart met de voorbereiding teneinde eind 2021 tot een nieuwe vergunning voor EMO te kunnen komen.

Dat zou dan nog bijzonder snel zijn omdat normaliter het revisie proces twee tot drie jaar kost. De vergunningprocedure bij overslagbedrijf EECV dat in 2018 werd afgesloten, duurde ruim twee jaar.

Een vergunning moet altijd door het betrokken bedrijf zelf worden aangevraagd. EMO kondigde half oktober aan dat er een revisie vergunning zou worden aangevraagd en is direct gestart met de voorbereidingen hiertoe. Half december zijn de afspraken met DCMR definitief vastgelegd. Een revisie van een vergunning is een omvangrijk en intensief traject dat zorgvuldig moet gebeuren en waarbij verschillende partijen zijn betrokken.

Aanleiding
De aanleiding voor de aanvraag ligt niet in het feit dat vergunningen verouderd zijn. De bestaande vergunning is in de loop der jaren steeds in overleg met DCMR weer aangevuld en de werkzaamheden vinden vandaag de dag plaats met zorgvuldig gebruik van de nieuwste technieken. Door de vele aanvullingen en veranderingen in de wetgeving, ontstaat evenwel behoefte aan een nieuwe ordentelijke vergunning.

Vergunning en hinder voorkomen
Bijna ieder bedrijf in de haven mag op basis van de verleende vergunning een bepaalde uitstoot hebben of dit nu lawaai, stof, roet, geur of licht is. Dat is ook bij de op- en overslag van droge bulkproducten het geval. De inzet van EMO is echter altijd om dit tot een minimum te beperken. We blijven altijd alert op nieuwe ontwikkelingen en technologieën die we kunnen toepassen om onze uitstoot verder te beperken.

EMO past de beste technologie toe om stofverspreiding op de terminal te voorkomen; een recent uitgebreid stofmeetnet voorzien van de nieuwste software, sproeiwagens en sproei-installaties op lopende banden en bij het laden en lossen, opgeslagen hopen worden afgedekt met een laag pulp. En sinds kort wordt een proef uitgevoerd met een radardetectiesysteem om te kunnen waarnemen waar stof vrijkomt en wat er zich in de lucht aan materiaal bevindt op de EMO-terminal en daarbuiten. Ook ander materiaal dan stof kan worden gedetecteerd.

EMO
EMO is de logistieke dienstverlener voor droge bulklading van en voor Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. EMO doet dit voor klanten in de staalindustrie, siliciumindustrie en energiesector. Bij EMO zorgen zo’n 340 collega’s 24/7 voor een veilige en efficiënte opslag van die producten die we allemaal gebruiken in ons dagelijkse leven. Die mooie Erasmusbrug in Rotterdam, de windmolens, de auto waar je in rijdt… Grote kans dat de ijzererts en kolen daarvoor via EMO zijn vervoerd. Net als het silicium dat voor het maken van zonnepanelen wordt gebruikt. Zelfs in je tandpasta en je stopcontact om je elektrische tandenborstel op te laden, kun je het terug vinden. Rotterdam is een belangrijke hub voor het Europese achterland. De droge bulk lading vindt voor bijna 80% hun weg via het spoor en het water naar het Duitse achterland. EMO is onderdeel van HES International

Noot voor de redactie: voor meer informatie: www.emo.nl of Esther Erkelens – Manager Corporate Communications e.erkelens@hesinternational.eu