Skip to main content

EMO op stoom met revisie milieuvergunning

By 5 maart 2021oktober 3rd, 2022Algemeen

Rotterdam, 5 maart 2021Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., gevestigd op de Maasvlakte, werkt sinds een aantal maanden hard aan de aanvraag voor een revisie van de milieuvergunning. Een revisie is een update van de huidige bestaande vergunning die door het bedrijf vrijwillig wordt aangevraagd. EMO heeft tweewekelijks overleg met DCMR om de voortgang van de aanvraag te kunnen waarborgen. Dat is nodig omdat DCMR een belangrijke rol speelt bij het bepalen van  de informatie die nodig is om de aanvraag snel te kunnen beoordelen. We maken vaart omdat EMO ernaar streeft om voor het einde van dit jaar een revisie van de huidige vergunning afgerond te hebben.

Dat zou dan bijzonder snel zijn. Normaliter kost een revisie proces twee tot drie jaar. De revisievergunning-procedure bij overslagbedrijf EECV die in 2018 werd afgesloten, duurde ruim twee jaar.

Aanleiding revisievergunning
De aanleiding voor de aanvraag ligt niet in het feit dat vergunningen verouderd zijn. De bestaande vergunning is in de loop der jaren steeds in overleg met DCMR weer aangevuld en de werkzaamheden vinden vandaag de dag plaats met zorgvuldig gebruik van de nieuwste technieken. Door de vele aanvullingen en veranderingen in de wetgeving, ontstaat evenwel behoefte aan een nieuwe ordentelijke vergunning.

Indienen ontvankelijke aanvraag
Een revisie van de milieuvergunning bestaat uit diverse onderdelen zoals het beheersen van stof, allerhande emissies en energieverbruik. Voordat het indienen van een ontvankelijke aanvraag kan gebeuren moeten diverse onderzoeken plaatsvinden door onafhankelijke instanties. Op deze manier komt er een kwalitatief goede ontvankelijke aanvraag met duidelijke en realistische voorschriften die tot vooruitstrevende oplossingen voor het reduceren van stofoverlast leiden. Het indienen van de ontvankelijke aanvraag kan pas gebeuren als alle onderzoeken zijn afgerond. EMO heeft extra ondersteuning ingehuurd en streeft er nog steeds naar om voor het eind van het jaar de revisie van de vergunning afgerond te hebben, maar is daarbij ook afhankelijk van andere partijen, belanghebbenden en ontwikkelingen.

Ambtshalve wijziging
Eén van die ontwikkelingen die negatieve impact heeft op de planning voor de revisievergunning, is het recentelijk opleggen van een ambtshalve wijziging door DCMR tijdens het revisie traject. Er wordt reeds met alle macht gewerkt via een actuele vergunning, er is een extra plan van aanpak in uitvoering dat is goedgekeurd door DCMR, en er is aan het eind van het jaar hopelijk een afgerond revisie traject. Daarnaast geeft het bestaande versterkte inspectieregime van DCMR ook geen aanleiding voor nadere maatregelen. Voor EMO ligt de focus op een kwalitatief goede ontvankelijke aanvraag met duidelijke en haalbare voorschriften die tot vooruitstrevende oplossingen voor het reduceren van stofoverlast leiden. Wij zijn van mening dat het voorspoedig doorlopen van de revisievergunning-procedure daarvoor de meest aangewezen weg is. Het nu (tussendoor) doorlopen van een procedure voor een ambtshalve wijziging van de huidige vergunning is daarmee in strijd.

Plan van Aanpak effectief
EMO past de beste technologie toe om stofverspreiding op de terminal te voorkomen; een recent uitgebreid stofmeetnet voorzien van de nieuwste software, sproeiwagens en sproei-installaties op lopende banden en bij het laden en lossen, opgeslagen hopen worden afgedekt met een laag pulp. Deze maatregelen staan reeds in de huidige vergunning en voldoen aan alle eisen van deze tijd. Naast de vergunning is er met DCMR en de wethouder een Plan van Aanpak afgestemd met daarin diverse maatregelen die zich richten op het verder terugdringen van de stofemissie. Alle maatregelen in dit plan van Aanpak zijn al in uitvoering en EMO heeft vanaf oktober 2020 geen klachten meer ontvangen over stof. Dat geeft vertrouwen dat de maatregelen effectief zijn.

EMO blijft echter zoeken naar verbeteringen. Naast alle maatregelen op het terrein is het bestaande stofmeetnet uitgebreid met een extra punt in Hoek van Holland en op de landtong tussen Europoort en Hoek van Holland. Recent is een proef verlengd met een radardetectiesysteem om te kunnen waarnemen waar stof vrijkomt en wat er zich in de lucht aan materiaal bevindt op de EMO-terminal en daarbuiten. Ook andere bronnen van stof en andere materialen dan stof kunnen hiermee worden gedetecteerd

EMO
EMO is de logistieke dienstverlener voor droge bulklading van en voor Europa. Vanuit heel de wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. EMO doet dit voor klanten in de staalindustrie, siliciumindustrie en energiesector. Bij EMO zorgen zo’n 340 collega’s 24/7 voor een veilige en efficiënte opslag van die producten die we allemaal gebruiken in ons dagelijkse leven. Die mooie Erasmusbrug in Rotterdam, de windmolens, de auto waar je in rijdt… Grote kans dat de ijzererts en kolen daarvoor via EMO zijn vervoerd. Net als het silicium dat voor het maken van zonnepanelen wordt gebruikt. Zelfs in je tandpasta en je stopcontact om je elektrische tandenborstel op te laden, kun je het terug vinden. Rotterdam is een belangrijke hub voor het Europese achterland. De droge bulk lading vindt voor bijna 80% hun weg via het spoor en het water naar het Duitse achterland. EMO is onderdeel van HES International.

Noot voor de redactie: voor meer informatie: www.emo.nl of
Esther Erkelens – Manager Corporate Communications e.erkelens@hesinternational.eu