Veiligheid


Heel in, heel uit, is het motto. Veiligheid is een thema dat hoog op de agenda staat, en waar dagelijks op heel veel manieren de aandacht naar uit gaat. Veiligheid kent voor EMO twee aspecten. Enerzijds dragen we zorg voor de veiligheid van de omgeving. Anderzijds is veiligheid een belangrijk thema binnen het bedrijf. Voor de omgeving betekenen de activiteiten van EMO geen werkelijk veiligheidsrisico.

EMO slaat uitsluitend droge bulk op en over. Dit zijn natuurlijke mineralen en leiden eveneens niet tot explosiegevaar. Stof dat bij onze werkzaamheden vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk. Om hinder zoveel mogelijk te beperken doen we uiteraard wel aan preventie van stofoverlast.