Stof


We doen er alles aan om de stofoverlast tot een minimum te beperken. Zo hebben we sproei-installaties over heel de terminal aangelegd. Door water fijn te vernevelen slaat stof met gebruik van relatief weinig water snel neer. Lading dat tijdens het transport over de terminal gemorst wordt, wordt zoveel mogelijk opgevangen, gewassen en gescheiden. Zo is het verlies, maar ook de bron van extra stof geminimaliseerd. Door bovendien onder meer de wegen nat te houden, voorkomt EMO grotendeels dat stof overlast in de omgeving op kan leveren.

Stof dat bij het lossen en laden van de lading vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk. Anders dan bij fijnstof veroorzaken de stofdeeltjes uitsluitend overlast en vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom lopen onze medewerkers ook niet met stofkapjes op.

Last but not least, het stofmeetnet. In de omgeving staan meerdere stofmeetpalen. Om direct in te kunnen spelen bij te hoge waarden zijn de meetgegevens live zichtbaar bij de procesoperators. Zij kunnen direct maatregelen treffen als dat nodig blijkt.

Daarnaast gaan alle voertuigen verplicht door een wasstraat voordat ze het terrein verlaten om verdere verspreiding van stof te voorkomen. Voor deze activiteiten is veel water nodig. Dit water is afkomstig uit een gesloten systeem. Regenwater op de terminal wordt via een gescheiden rioleringssysteem opgevangen. Middels een eigen zuiveringssysteem komt het water in een bassin terecht. Zodoende is er altijd water voorhanden, zonder beslag te leggen op kostbaar drinkwater. Bovendien komt afvalwater zo niet in het publieke rioleringssysteem of in het oppervlaktewater terecht.

Gebruik van papierpulp

Ook opgeslagen product kan een bron van stof zijn. EMO heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit te voorkomen. Samen met firma Den Bakker is een revolutionaire methode ontwikkeld om opgeslagen partijen kolen in te pakken. Door een laagje papierpulp op de kolen aan te brengen wordt het stof als het ware ingesloten. Deze manier van stofbestrijding blijkt zeer efficiƫnt en is voor het eerst in de wereld bij EMO toegepast.

Om goed in de gaten te houden of alle inspanningen om de stofoverlast binnen de perken te houden effectief zijn, staan er in de omgeving meerdere stofmeetpalen. Deze meten het stof in de lucht. Om direct in te kunnen spelen bij te hoge waarden zijn de meetgegevens realtime zichtbaar bij de procesoperators van EMO. Zij kunnen direct maatregelen treffen als dat nodig blijkt.