Stof


We proberen er alles aan te doen om de stofoverlast tot een minimum te beperken en streven altijd naar verdere reductie van onze stofemissie. Dat mag onze omgeving ook van ons verwachten. We investeren meer dan 2,5 miljoen euro per jaar aan de zorg voor het milieu en onze omgeving.

EMO wordt met regelmaat gecontroleerd op naleving van de vergunning door het bevoegd gezag, al dan niet als reactie op klachten. Soms worden inspecties aangekondigd maar vaak zijn deze onaangekondigd. Naast dat EMO de eisen zoals gesteld in de vergunning goed naleeft, onderzoeken wij steeds nieuwe mogelijkheden om stof verder te voorkomen en passen we die toe waar mogelijk. EMO is begonnen met de voorbereiding van de aanvraag van een revisie van de milieuvergunning. Een revisie betekent dat de huidige vergunning een update krijgt met onder andere de extra maatregelen die EMO reeds uitvoert om stof te beheersen, maar nog niet in de vergunning zijn opgenomen.

Stof dat bij het lossen en laden van de lading vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk. Graag verwijzen wij hiervoor naar de rapportages en expertise van DCMR en de GGD. Vergeet daarbij niet dat EMO ook een wettelijke zorgplicht naar haar medewerkers heeft. Voor zover bekend in het bijna 50 jarig bestaan van EMO zijn er geen beroepsziekten, ook niet onder oud-medewerkers. Medewerkers gebruiken ook geen adembescherming/mondkapjes.

Een greep uit onze (extra) initiatieven voor stofbeheersing

Afdekken van partijen met cellulose

Partijen ijzererts en kolen worden voorzien van een cellulose korstvormer om verwaaiing tegen te gaan.

Sproei-installaties

– Uitgebreid netwerk sproei-installaties op terrein;
– Meer dan 10 km geautomatiseerde wegbesproeiing;
– Automatische besproeiing in losbunkers;
– Sproei-installaties in stortpunten.

Sproeiwagens

Op het terrein worden 5 speciaal ontworpen sproeiwagens ingezet.

Bedrijfswatersysteem

– Op gehele terrein watervoorziening voor stofbeheersing;
– Opvang van al het regen- en sproeiwater in 70.000 M3 bassin bestemd voor hergebruik.

Stofmeetnet op EMO-terrein

– 24/7 monitoring;
– Recent uitgebreid naar 7 meetpunten;
– Recent uitgerust met de nieuwste software;
– Weergave o.a. bij controlekamerkamer, security en supervisors.

Systeem weersvoorspellingen

– Contract met Bouwweer met dagelijkse nauwkeurige weersvoorspelling specifiek voor locatie EMO;
– Stilleggen operationele werkzaamheden indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven;
– Rapportage aan DCMR.

Personeel

Training ‘Voorkomen stof’ om alertheid personeel te vergroten, tevens opgenomen in alle instructies, toolbox en VGWM trainingen.

We investeren meer dan € 2,5 miljoen per jaar aan de zorg voor het milieu en onze omgeving. EMO is ISO 9001, 14001 en 45001 gecertificeerd.