Stof


We proberen er alles aan te doen om de stofoverlast tot een minimum te beperken en streven altijd naar verdere reductie van onze stofemissie. Dat mag onze omgeving ook van ons verwachten. We investeren meer dan 2,5 miljoen euro per jaar aan de zorg voor het milieu en onze omgeving.

EMO wordt met regelmaat gecontroleerd op naleving van de vergunning door het bevoegd gezag, al dan niet als reactie op klachten. Soms worden inspecties aangekondigd maar vaak zijn deze onaangekondigd. In de periode van 5 juli tot en met eind september 2020 zijn er 27 onaangekondigde inspecties geweest. Naast dat EMO de eisen zoals gesteld in de vergunning goed naleeft, onderzoeken wij steeds nieuwe mogelijkheden om stof verder te voorkomen en passen we die toe waar mogelijk.

Stof dat bij het lossen en laden van de lading vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk. Graag verwijzen wij hiervoor naar de rapportages en expertise van DCMR en de GGD. Vergeet daarbij niet dat EMO ook een wettelijke zorgplicht naar haar medewerkers heeft. Voor zover bekend in het bijna 50 jarig bestaan van EMO zijn er geen beroepsziekten, ook niet onder oud-medewerkers. Medewerkers gebruiken ook geen adembescherming/mondkapjes.

Een greep uit onze initiatieven

Afdekken van partijen met cellulose

Ook opgeslagen product zou een bron van stof kunnen zijn. EMO heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit verder te voorkomen. Samen met firma Den Bakker is een geavanceerde methode ontwikkeld om opgeslagen partijen in te pakken. Door een laagje papierpulp aan te brengen wordt het stof als het ware ingesloten en gaat verwaaiing tegen. Deze manier van stofbestrijding blijkt zeer efficiënt en wordt sinds 2003 voor het eerst in de wereld bij EMO toegepast.

Uitgebreid stofmeetnet

EMO maakt al sinds 2007 gebruik van een stofmeetnet om goed te kunnen monitoren. In 2019 is er geïnvesteerd in nieuwe software en is het aantal meetpunten uitgebreid. Ons stofmeetnetwerk bestaat nu uit vier extra meetpunten, zeven in totaal. De nieuwe software maakt het mogelijk dat de 24 uurs monitoring nu ook op meerdere locaties op en buiten onze terminal in de gaten kan houden of er sprake zou zijn van stofvorming en zorgt er vervolgens voor dat we nog beter en sneller kunnen sturen op het beheersen van stof, ook wanneer stof niet visueel waarneembaar is zoals in de nachtelijke uren.

Sproei-installaties en waterwagens

Over de gehele terminal is een uitgebreid netwerk van sproei-installaties aangelegd. Er is automatische besproeiing bij de losbunkers en ook bij de stortpunten van het bandensysteem zijn extra sproei installaties aanwezig.


Door water fijn te vernevelen slaat stof met gebruik van relatief weinig water snel neer. Daarnaast beschikt EMO over 5 speciaal ontworpen sproeiwagens. Door onder meer de wegen op het terrein nat te houden, kan eventuele stofvorming worden voorkomen.

Systeem weersvoorspellingen

Proactief kunnen inspelen op (verwachte) weersomstandigheden is een belangrijk onderdeel van onze stofbeheersing. Via een contract met Bouwweer houden we dagelijks nauwkeurig de weersvoorspelling specifiek voor de EMO locatie in de gaten en indien nodig kunnen we onze operationele planning en werkzaamheden hier op aanpassen.

Bedrijfswatersysteem

Sommige stofbeheersingsmaatregelen vergen veel water zoals het uitgebreide netwerk aan sproei-installaties en de inzet van onze 5 sproeiwagens. Hemel- en afvalwater op de terminal wordt via een gesloten rioleringssysteem opgevangen. Middels een eigen zuiveringssysteem komt het water in een bassin terecht. Dit water kunnen wij dan hergebruiken. Bovendien komt afvalwater zo niet in het publieke rioleringssysteem of in het oppervlaktewater terecht.

Alle voertuigen die het EMO terrein verlaten zijn verplicht gebruik te maken van een wasstraat voordat ze het terrein verlaten om eventuele verdere verspreiding van stof te voorkomen.