Meldingen verontreiniging Hoek van Holland

EMO betreurt de recente verontreiniging waarvan de herkomst niet bekend is voor de bewoners van Hoek van Holland ten zeerste. Zeker nu de overlast als gevolg van de sinds 28 juni tot 5 juli aanhoudende harde zuidwestenwind, langer duurde dan ooit.

EMO heeft in haar beleving alle realistische maatregelen genomen om de ontwikkeling van incidenten met stof tegen te gaan. Op alle opgeslagen partijen ijzererts en kolen is een cellulose korstvormer aangebracht, automatische sproei-installaties en sproeiwagens zijn op de overige delen van het terrein continue actief en personeel inspecteert het hele terrein buiten. Daarnaast zorgt een recent uitgebreid stofmeetsysteem voor 24/7 monitoring.

Wij willen geen overlast voor onze omgeving en streven naar 0 incidenten.
Waarschuwingssystemen, weersignalering, tijdige voorzorgsmaatregelen bij verwachte harde wind, investeringen in sproei-installaties, stofmeetsysteem op diverse plaatsen op het terrein en het stoppen van werkzaamheden indien overlast te verwachten valt, leveren steeds betere resultaten op. Daarmee gaan wij veel verder dan de vergunningseisen. Bovendien stelt DCMR in inspectierapporten bij ons vast dat wij aan de eisen van de vergunning voldoen en dat er geen visueel waarneembaar stof is vastgesteld.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de herkomst van de verontreiniging dat met name Hoek van Holland bereikt en de effecten op de gezondheid. Eerder is door de GGD vastgesteld dat stof van ijzererts en kolen niet schadelijk is voor de gezondheid. EMO werkt mee aan het lopende onderzoek van Hoek van Holland om de verontreiniging te determineren en de herkomst ervan te bepalen. Dat zal een belangrijke bijdrage leveren aan de effectieve bestrijding van verontreiniging.

Een greep uit onze (extra) maatregelen voor stofbeheersing

 1. Afdekking partijen met cellulose
  – Partijen ijzererts en kolen worden voorzien van een cellulose korstvormer om verwaaiing tegen te gaan.
 2. Sproei-installaties
  – Uitgebreid netwerk sproei-installaties op terrein;
  – Meer dan 10 km geautomatiseerde wegbesproeiing;
  – Automatische besproeiing in losbunkers;
  – Sproei-installaties in stortpunten.
 3. Sproeiwagens
  – Op het terrein worden 5 speciaal ontworpen sproeiwagens ingezet.
 4. Bedrijfswatersysteem
  – Op gehele terrein watervoorziening voor stofbeheersing;
  – Opvang van al het regen- en sproeiwater in 70.000 M3 bassin bestemd voor hergebruik.
 5. Stofmeetnet op EMO-terrein:
  – 24/7 monitoring;
  – Recent uitgebreid naar 7 meetpunten;
  – Recent uitgerust met de nieuwste software;
  – Weergave o.a. bij controlekamerkamer, security en supervisors.
 6. Systeem weersvoorspelling
  – Contract met Bouwweer met dagelijkse nauwkeurige weersvoorspelling specifiek voor locatie EMO.
 7. Stilleggen operationele werkzaamheden indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 8. Rapportage aan DCMR
 9. Personeel
  – Training ‘Voorkomen stof’ om alertheid personeel te vergroten, opgenomen in alle instructies, toolbox en VGWM trainingen

We investeren meer dan € 2,5 miljoen per jaar aan de zorg voor het milieu en onze omgeving. EMO is ISO 9001, 14001 en 45001 gecertificeerd.