Geluid


De Maasvlakte is één van de meest intensief gebruikte industriegebieden van Nederland. Daarmee is het een bron van geluid en kan er geluidshinder ontstaan. Ook bij EMO wordt geluid geproduceerd. EMO is zich bewust van de eventuele overlast die dit met mogelijk zich meebrengt. Een van de voornaamste bronnen van geluid zijn de rollers die het transportbandsysteem ondersteunen.

In totaal loopt er over de hele terminal zo’n 50 kilometer transportband. De banden lopen over talloze rollers. Na onderzoek bleek dat deze rollers stiller te maken waren, door ze te vervangen door een ander type. De afgelopen jaren zijn alle rollers vervangen. De geluidsproductie is daardoor met een factor drie verminderd.
Bij onze (nieuwbouw)projecten heeft het verder reduceren van stof en geluid altijd een belangrijke rol. Een mooi voorbeeld is de vervanging van een groot gedeelte van ons transportbandensysteem dat wij in september 2017 hebben afgerond. Het aantal componenten zoals aandrijfmotoren is sterk gereduceerd. De nieuwe trommels en rollen hebben een positief effect op de geluidsemissie. We zijn bij deze banden nu in staat om ook zelf het geluid te monitoren en in te grijpen wanneer dat nodig is. Naast de reducering van de geluidsemissie zijn ook verbeteringen zoals energiebesparing, reductie van stofemissie en een duurzamer gebruik van materialen gerealiseerd.

Ook is EMO binnenkort in staat om de snelheid van de banden terug te regelen afhankelijk van het volume dat wordt verplaatst. Dit heeft positief effect op de totale performance.