ONZE ROL IN DE

ROTTERDAMSE REGIO

Een goede buur


Wij zijn graag die goede buur! EMO is zich als geen ander bewust van haar rol in de Rotterdamse regio. Die rol kent natuurlijk verschillende verschijningsvormen. Ten opzichte van de één is EMO werkgever. In de ogen van de ander is EMO een buurman. En voor weer een andere partij is EMO een investeringspartner. Om succesvol te kunnen opereren heeft EMO baat bij een zo breed mogelijk draagvlak onder mensen en organisaties in de omgeving van EMO. In die zin is EMO graag een goede buur!

Een gezond bedrijf in een gezonde omgeving, dat is voor EMO een vanzelfsprekendheid. Daarom wordt op kleine en grotere schaal aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze footprint in de haven van Rotterdam is lager dan gemiddeld. Dat komt omdat wij geen verbruiker zijn van de lading. We hebben geen grote fabrieken en doen er alles aan om onze footprint zo laag mogelijk te houden. Kijk ook eens bij het kopje duurzaamheid voor meer informatie.

Veiligheid is een thema dat hoog op de agenda staat, en waar dagelijks op heel veel manieren de aandacht naar uit gaat. Heel in, heel uit, is het motto. Veiligheid kent voor EMO twee aspecten. Enerzijds dragen we zorg voor de veiligheid van de omgeving. Anderzijds is veiligheid een belangrijk thema binnen het bedrijf. Voor de omgeving betekenen de activiteiten van EMO geen werkelijk veiligheidsrisico.

EMO slaat uitsluitend droge bulk op en over. Dit zijn natuurlijke mineralen en leiden eveneens niet tot explosiegevaar. Stof dat bij onze werkzaamheden vrijkomt, kan hinderlijk zijn, maar is niet gevaarlijk. Anders dan bij fijnstof veroorzaken deze stofdeeltjes uitsluitend overlast en vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid. EMO heeft een wettelijke zorgplicht naar haar medewerkers en kent geen beroepsziekten, ook niet onder oud medewerkers. Om hinder zoveel mogelijk te beperken doen we uiteraard wel aan preventie van stofoverlast. Lees hier meer over onder het kopje stof.

EMO is ISPS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA en VCH gecertificeerd.