Category

Algemeen

Je hebt onze nieuwe website gevonden!

By Algemeen
 

Prachtige fotografie, de juiste informatie overzichtelijk bij elkaar en dat alles ook goed te lezen op je smartphone of IPad. Een prachtige website die recht doet aan ons mooie bedrijf. Op zoek naar zakelijke informatie? Kijk dan op onze Engelse Business pages.

Op naar 2015!

By Algemeen
 

2014 is een succesvol jaar geweest voor EMO. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van verbeterde veiligheidsprestaties en service niveau. Daarnaast zijn de projecten, zoals de renovatie van een van onze grote losbruggen, binnen het geplande tijdsbestek en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Alles tezamen betekent dit een zeer succesvol jaar voor EMO.

Dat betekent een mooie uitdaging voor 2015 om nog verder te verbeteren!

We gaan dit jaar een van onze grote losbruggen automatiseren, een zeer innovatief plan waar we met veel interesse naar uitkijken. Ook zal een flink deel van ons transportbandensysteem vervangen worden zonder het productieproces te verstoren. Mooie uitdagingen waar we met veel kennis en enthousiasme mee aan de slag gaan dit jaar.

Cijfers 2014

AANVOER

34
Mt

OVERSLAG

60
Mt

TREINEN

3618
= 10 Mt

SCHEPEN GELOST

321
91 erts | 230 kolen

Ondersteunend lid Better Coal

By Algemeen
 

Better coal is opgericht door een aantal grote bedrijven in de kolenmarkt met als doel te proberen de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten continue te verbeteren. De focus ligt met name op de mijnen. Better coal is ervan overtuigd dat zij zowel bij de mijnen als daarbuiten veranderingen kunnen bewerkstelligen. Het samenwerken met andere stakeholders is daarbij van groot belang. Als logistieke partner in de keten, ondersteunt EMO dit initiatief van harte.

Er wordt gewerkt conform de Bettercoal Code, waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. De volledige Bettercoal Code is beschikbaar op www.bettercoal.org.